Nieuw

Collectieve Medische Rechtsbijstandverzekering
tegen enkele euro’s


Waarom?

Uit het Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg S T A A T V A N D E G E ZO N D H E I D S Z O R G 2 0 0 6

September 2006

Omdat de burger rechten heeft als hij of zij gebruik maakt van de gezondheidszorg:

Recht om te kiezen

Recht op verantwoorde zorg

Mogelijkheden om recht te halen.


De conclusies op hoofdlijnen:

Keuze tussen zorgaanbieders: onvoldoende informatie beschikbaar

Hulpverleners informeren patiënten nog te weinig over risico’s en alternatieven

Structurele aandacht nodig voor optimaliseren communicatie met patiënten

Patiënten kunnen zorgaanbieders onvoldoende aanspreken op onverantwoorde zorg

Stelsel van klachtmogelijkheden functioneert niet optimaal in de praktijk


Een collectieve medische rechtsbijstandverzekering voorziet in:

Patiënten al in een vroeg stadium helpen hun problemen op te lossen; zoeken naar de geschikte hulpverlener.

Eisen ondersteunen van de patiënt om goede gezondheidszorg te leveren

Als individuele actie niet helpt, direct een jurist inschakelen

Schadevergoeding eisen bij in gebreke stelling


Hoe zit het in elkaar?

DAS heeft met de Stichting Medische Rechtsbijstand i.o. een nieuwe rechtsbijstands-verzekering ontwikkeld voor alle mensen, die aangesloten zijn bij een grote organisatie, zoals een ouderenbond , een patiëntenvereniging, een vakbond, een groot bedrijf, enz..

Zo’n grote organisatie, met 50.000 of meer leden, die meestal over een voorlichtingsapparaat voor zijn leden beschikt, gaat samenwerken met de verzekeraar om mensen (de leden) de weg te wijzen naar bekwame hulpverleners en de best denkbare hulp in de gezondheidszorg.

De verzekeraar ondersteunt de organisatie als wegwijzer en het individuele lid in zijn zoektocht. De patiënt krijgt, indien nodig, een jurist of advocaat toegewezen, die in een vroeg stadium onderzoek doet naar een klacht, en in geval van een conflictsituatie namens de patiënt onderhandelt.

Met deze medische rechtsbijstandverzekering kan de patiënt een partner vinden die hem zo goed mogelijk tracht te helpen bij het vinden van de juiste hulp. En als er fouten worden gemaakt, hem juridisch bijstaan.

De kosten per lid van een grote organisatie zijn niet meer dan enkele euro’s per jaar.


Stichting Medische Rechtsbijstand i.o.

info@medischerechtsbijstand.nl

www.medischerechtsbijstand.nl